Prawo gospodarcze

Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz, Papierska oferuje kompleksowe usługi na rzecz wszystkich przedsiębiorców, tj. zarówno spółek (posiadających i nieposiadających osobowość prawną) oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości przedsiębiorcy (mikro, mali, średni i duzi przedsiębiorcy) i siedziby przedsiębiorcy (nasi Adwokaci obsługują podmioty gospodarcze mające siedzibę zarówno w Poznaniu, jak i w innych miejscowościach w Wielkopolsce, a także w innych częściach Polski i Europy). Zapewniamy bieżącą i doraźną obsługę, która obejmuje doradztwo we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. W ramach obsługi prawnej firm zapewniamy terminowe i rzetelne załatwienie wszelkich spraw poprzez dokonywanie zmian w stosownych rejestrach, np. KRS, tworzenie dokumentacji wewnętrznej, przygotowywanie umów, itp.

 

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie Niemiec.

Zakres naszych usług obejmuje:

 • kompleksową obsługę przedsiębiorstw
 • pomoc prawną dla STARTUP-ÓW, w tym m.in. pomoc w sporządzeniu listu intencyjnego, weryfikację i opiniowanie umowy z inwestorem, umowy o zachowaniu poufności, umowy najmu lokalu użytkowego, sporządzanie regulaminu sklepu internetowego, pomoc prawną przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, pomoc prawną przy wykorzystywaniu znaków towarowych mediów społecznościowych
 • prowadzenie postępowań sądowych, w tym o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika
 • prowadzenie postępowań sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 • prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna)
 • prowadzenie postępowań rejestrowych (KRS)
 • tworzenie i likwidację spółek prawa handlowego
 • doradztwo przy dokonywaniu zmian struktury właścicielskiej spółek, w szczególności dokonywanie audytów prawnych spółek na potrzeby przygotowywania umów nabycia udziałów lub akcji
 • organizację zgromadzeń spółek kapitałowych
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego, w tym zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz pomoc w sporządzaniu wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikację umów gospodarczych, w tym umów franchisingowych, outsourcingowych, leasingowych, dealerskich i innych
 • doradztwo w zakresie prowadzenia handlu elektronicznego, w tym z zakresu prowadzenia sklepu internetowego
 • sporządzanie i weryfikację regulaminów konkursów oraz loterii promocyjnych
 • doradztwo w wyborze sposobu zabezpieczania transakcji finansowych
 • sporządzanie opinii  i informacji prawnych
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa handlowego

 

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców z Poznania, Wielkopolski oraz innych części Polski i Europy zainteresowanych bieżąca lub doraźną obsługą prawną firm. Postaw na najwyższą jakość.