Znaki towarowe

Czy możliwe jest korzystanie w celach komercyjnych z cudzych znaków towarowych?

Jeżeli wykorzystujesz – w celach marketingowych – znaki towarowe innych podmiotów gospodarczych, zarówno polskich, jak i zagranicznych, powinieneś wiedzieć, w jakim zakresie i na jakich zasadach dopuszczalne jest ich rozpowszechnianie.
(więcej…)