Prawo spółdzielcze

Z uwagi na szczególną formę prawną spółdzielni prowadzenie jej spraw wymaga szerokiej wiedzy i kompetencji. Wieloletnie doświadczenie Prawników naszej Kancelarii w obsłudze spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych powoduje, że bez problemu rozwiązujemy najtrudniejsze problemy związane z prawem spółdzielczym. Opracowujemy niezbędne dokumenty wewnętrzne spółdzielni, np. uchwały, statuty, regulaminy. Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz, Papierska z siedzibą w Poznaniu oferuję kompleksowe doradztwo i pomoc prawną obejmującą prawo spółdzielcze. Doradzamy Klientom jak prawidłowo prowadzić działalność spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych. Reprezentujemy również członków spółdzielni w sporach ze spółdzielniami.

Nasi Adwokaci zajmują się:

  • prowadzeniem bieżącej obsługi prawnej spółdzielni, w tym spółdzielni mieszkaniowych, z uwzględnieniem specyfiki tych podmiotów oraz ich aktualnych problemów, w szczególności związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, windykacją należności, termomodernizacją,
  • prowadzeniem sporów sądowych w imieniu spółdzielni i jej członków, w tym związanych z wykluczeniem lub wykreśleniem ze spółdzielni,
  • audytami prawnymi stanu prawnego spółdzielczego prawa do lokalu,
  • przygotowywaniem i weryfikacją dokumentacji wewnątrzspółdzielczej w tym regulaminów, uchwał, zarządzeń organów spółdzielni,
  • doradztwem i pomocą prawną przy organizacji walnych zgromadzeń spółdzielni,
  • sporządzaniem opinii i informacji prawnych.

Zachęcamy do współpracy z naszą Kancelarią. Postaw na rzetelność i terminowość.