Rozwód – Dobry Adwokat Poznań

Szczególnym rodzajem spraw z zakresu prawa rodzinnego są sprawy rozwodowe, które zgodnie z art. 56 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, są efektem trwałego i zupełnego rozkładu pożycia małżeńskiego. Każdy nasz adwokat rozwodowy przeprowadził wiele postępowań o orzeczenie rozwodu zarówno z orzeczeniem o winie, jak i bez orzekania o winie małżonków w rozkładzie pożycia małżeńskiego, co pozwala na obiektywne, rzeczowe i rzetelne doradztwo nie tylko na etapie postępowania rozwodowego (alimenty, kontakty z dziećmi, władza rodzicielska), lecz również po jego zakończeniu, np. w postępowaniu o podział wspólnego majątku małżonków. Sprawy rozwodowe wymagają indywidualnego podejścia, które gwarantujemy na każdym etapie postępowania, w sytuacji złożenia pozwu z pomocą naszej Kancelarii.

Rozwód a dziecko

Rozwód rodziców jest dla dzieci bardzo trudnym doświadczeniem, jeśli jednak relacja rodziców wpływa negatywnie na interes, dobro dziecka lub też jeden z rodziców nadużywa alkoholu, co ma wpływ nie tylko na relację rodziców, lecz również całej rodziny, w tym dobro dziecka warto rozważyć złożenie pozwu rozwodowego z jednoczesnym wnioskiem o ograniczenie/odebranie władzy rodzicielskiej drugiemu rodzicowi. Pozwoli to uchronić dziecko przed negatywnym wpływem jednego z rodziców.

 

Prawo rodzinne i spadkowe

Sprawy rodzinne i spadkowe wymagają od adwokatów wyczucia i dyskrecji. Adwokaci naszej Kancelarii podchodzą do wszystkich czynności w sposób je zapewniający w najszerszym możliwym zakresie. Jesteśmy świadomi tego, że prowadzenie spraw z tych dziedzin prawa wymaga stałego kontaktu z Klientem z uwagi na szczególną specyfikę i dynamikę tych spraw. Każdy Klient jest traktowany w sposób indywidualny, co gwarantuje jak najlepsze zapoznanie się z okolicznościami konkretnego przypadku i właściwe podejmowanie czynności procesowych. Sprawy rodzinne i spadkowe prowadzimy w sposób dyskretny i rzetelny mając zawsze na uwadze najlepszy interes Klienta.

Zakres naszych usług obejmuje kwestie takie jak:

  • prowadzenie spraw rozwodowych oraz spraw o podział majątku po ustaniu wspólności majątkowej małżeńskiej,
  • prowadzenie spraw z zakresu władzy rodzicielskiej oraz kontaktów z dzieckiem,
  • prowadzenie spraw o zasądzenie alimentów,
  • prowadzenie spraw o stwierdzenie nabycia spadku lub odrzucenie spadku,
  • prowadzenie spraw o dział spadku,
  • prowadzenie spraw o zachowek, doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych.

Zapraszamy do współpracy, skorzystania z usług i spotkania w biurze pod adresem ul. Wyspiańskiego 11/3, 60-749 Poznań.

Adwokaci Jaśkiewicz & Papierska oferują usługi obejmujące wszystkie czynności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego.