Posty z tagami: utrudnianie dostępu do rynku

PRAWO KONKURENCJI

Kiedy mamy do czynienia z czynem nieuczciwej konkurencji? Czynami nieuczciwej konkurencji są w szczególności: wprowadzające w błąd oznaczenie przedsiębiorstwa, fałszywe lub oszukańcze oznaczenie pochodzenia geograficznego towarów albo usług, wprowadzające w błąd oznaczenie towarów lub usług, naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa, nakłanianie do rozwiązania lub niewykonania umowy, naśladownictwo produktów, pomawianie lub nieuczciwe zachwalanie, utrudnianie dostępu do rynku, przekupstwo osoby pełniącej funkcję publiczną, nieuczciwa lub zakazana reklama,… Czytaj dalej »

Prawo konkurencji

O największej zmorze handlowców. Czyli cała prawda o opłatach półkowych. Powszechnie znane jako tzw. „opłaty półkowe”, to nic innego jak czyn nieuczciwej konkurencji, o którym mowa w art. 15 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, ze zm.) polegający na  pobieraniu innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru… Czytaj dalej »