Justyna Papierska-Mazurek

 

 

 

 

 

adw. Justyna Papierska-Mazurek – Wspólnik

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu.

Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie reklamy oraz prawie cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa własności intelektualnej.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek z powodzeniem uczestniczyła w wielu procesach sądowych, w tym z zakresu prawa konkurencji, w szczególności z zakresu tzw. „opłat półkowych”. Adwokat Justyna Papierska-Mazurek wielokrotnie brała również udział w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rejestracji znaków towarowych.

W toku pracy zawodowej adwokat Justyna Papierska-Mazurek zajmuje się m.in. kompleksową obsługą przedsiębiorstw, tworzeniem i likwidacją spółek prawa handlowego, organizacją zgromadzeń spółek kapitałowych, redagowaniem i opiniowaniem umów gospodarczych oraz regulaminów konkursów, jak i innego rodzaju promocji handlowych, problematyką praw autorskich, z uwzględnieniem specyfiki umów o świadczenie usług reklamowych oraz rozwiązywaniem zagadnień prawnych z zakresu branży budowlanej.

Adwokat Justyna Papierska-Mazurek posługuje się biegle językiem angielskim.