Kontakt

Siedziba Kancelarii

ul. Wyspiańskiego 11/3, 60-749 Poznań

tel. +48 509 582 789

Justyna Papierska j.papierska@jp-adwokaci.pl
Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard m.jaskiewicz@jp-adwokaci.pl

REGON: 302739734

NIP: 7792422386

 

Formularz kontaktowy

Imię i nazwisko (*)

Email (*)

Temat

Treść wiadomości

2. Zostałem/am poinformowany/a, że:

- moje dane osobowe wskazane w pkt 1 powyżej, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail, będą przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia informacji lub świadczenia usług prawnych;

- moje dane osobowe wskazane w pkt 1 powyżej, tj. imię, nazwisko oraz adres e-mail, będą udostępniane wyłącznie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;

- mam prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;

- mam prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie moich danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

- mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych będzie dokonywane z naruszeniem przepisów RODO;

- podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celu określonego w pkt 1 powyżej, tj. obsługi przesłanego przeze mnie zapytania za pośrednictwem formularza kontaktowego;

- administratorem moich danych osobowych są wspólnicy spółki Jaśkiewicz, Papierska Kancelaria Adwokacka s.c. z siedzibą w Poznaniu (60-749) przy ul. Wyspiańskiego 11/3, NIP: 7792422386, tj. Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard (adres e-mail: m.jaskiewicz@jp-adwokaci.pl, tel. 606852838) oraz Justyna Papierska (adres e-mail: j.papierska@jp-adwokaci.pl, tel. 509582789).

(*) Pola wymagane