Prawo cywilne

Nasza Kancelaria oferuję kompleksową pomoc w zakresie prawa cywilnego. Zapewniamy rzetelną obsługę od momentu zawarcia umowy, aż do zakończenia czasu jej trwania. Nasza pomoc obejmuje doradztwo na etapie przed sądowym i poszukiwanie optymalnego rozwiązania dla każdego Klienta, prowadzenie postępowania sądowego (reprezentowanie przed sądem Klientów występujących zarówno w roli pozwanych, jak i powodów, wnioskodawców, uczestników, itp.), pomoc po zakończeniu postępowania sądowego. Przygotowujemy  opinie prawne, dokumenty, itp.

Wszystkie działania oparte są o wieloletnie doświadczenie i umiejętności.

Oferujemy profesjonalną, kompleksową pomoc cywilno-prawną, w szczególności zajmujemy się:

  • prowadzeniem postępowań sądowych, w tym postępowań, rejestrowych, wieczystoksięgowych, zabezpieczających oraz egzekucyjnych,
  • prowadzeniem postępowań związanych z naruszeniem dóbr osobistych osób fizycznych i osób prawnych, w tym w szczególności naruszeniem prawa do wizerunku,
  • negocjowaniem, przygotowywaniem, weryfikacją projektów umów, w tym m.in. umów sprzedaży, zlecenia, dzierżawy, darowizny,
  • przygotowywaniem ogólnych warunków umów oraz wzorów umów,
  • sporządzaniem opinii prawnych,
  • windykacją należności,
  • dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych przeciwko ubezpieczycielowi, tj. prowadzenie postępowań likwidacyjnych, jak i postępowań sądowych,
  • doradztwem w przedmiocie klauzul niedozwolonych oraz wzorców umownych i regulaminów,
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa cywilnego.

Jeśli potrzebują Państwo pomocy z zakresu prawa cywilnego zapraszamy do naszej Kancelarii w Poznaniu.