Obsługa prawna firm

Nasza Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz & Papierska oferuje profesjonalne usługi na rzecz wszystkich przedsiębiorców, tj. zarówno spółek (posiadających i nieposiadających osobowość prawną) oraz osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa i ich siedziby (nasi Adwokaci obsługują podmioty gospodarcze mające siedzibę zarówno w Poznaniu, jak i w innych miejscowościach w Wielkopolsce, a także w innych częściach Polski i Europy). W naszej ofercie jest doraźna, stała i kompleksowa obsługa prawna firm. Naszym Klientom zapewniamy doradztwo prawne we wszelkich sprawach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zapewniamy również wsparcie prawne dla podmiotów gospodarczych na każdym etapie współpracy i maksymalne zaangażowanie w powierzone nam sprawy. Obsługa prawna firm jest świadczona przez prawników z szeroką wiedzą prawniczą i doświadczeniem w zakresie prawa gospodarczego, prawa spółek handlowych, prawa cywilnego, prawa pracy czy prawa upadłościowego i naprawczego. W ramach obsługi prawnej firm zapewniamy terminowe i rzetelne załatwienie wszelkich spraw poprzez dokonywanie zmian w stosownych rejestrach, np. KRS, tworzenie dokumentacji wewnętrznej, przygotowywanie umów, itp

Współpracujemy z kancelariami adwokackimi na terenie Niemiec.

Zakres naszych usług:

 • kompleksowa obsługa prawna przedsiębiorstw,
 • pomoc prawna dla STARTUP-ÓW, w tym m.in. sporządzanie listów intencyjnych, weryfikacja i opiniowanie umów z inwestorem, sporządzenie umowy o zachowaniu poufności, umowy najmu lokalu użytkowego, sporządzanie regulaminu sklepu internetowego, pomoc prawna przy wyborze formy prowadzenia działalności gospodarczej, czy przy wykorzystywaniu znaków towarowych mediów społecznościowych,
 • negocjacje i sporządzanie umów,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych, w tym o rozwiązanie spółki oraz wyłączenie wspólnika,
 • reprezentacja w postępowaniach sądowych przeciwko członkom zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • prowadzenie postępowań sądowych o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał spółek kapitałowych (spółka z o.o. oraz spółka akcyjna),
 • reprezentacja w postępowaniach administracyjnych,
 • pomoc w zakładaniu spółek i ich rejestrowaniu w rejestrach gospodarczych h (KRS),
 • reprezentowanie przed sądami powszechnymi wszystkich instancji, przed Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym oraz innymi organami administracyjnymi,
 • zakładanie i likwidacja spółek prawa handlowego,
 • doradztwo przy dokonywaniu zmian struktury właścicielskiej spółek, w szczególności dokonywanie audytów prawnych spółek na potrzeby przygotowywania umów nabycia udziałów lub akcji,
 • organizacja zgromadzeń spółek kapitałowych,
 • prowadzenie spraw z zakresu prawa upadłościowego, w tym zgłaszanie wierzytelności do masy upadłości oraz pomoc w sporządzaniu wniosków w przedmiocie ogłoszenia upadłości,
 • negocjowanie, sporządzanie i weryfikacja umów gospodarczych, w tym umów franchisingowych, outsourcingowych, leasingowych, dealerskich i innych,
 • doradztwo prawne w zakresie prowadzenia handlu elektronicznego, w tym z zakresu prowadzenia sklepu internetowego,
 • sporządzanie i weryfikacja regulaminów konkursów oraz loterii promocyjnych,
 • doradztwo w wyborze sposobu zabezpieczania transakcji finansowych,
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych,
 • pomoc w rozwiązywaniu skomplikowanych problemów prawnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa handlowego.

Zapraszamy do współpracy wszystkich przedsiębiorców z Poznania, Wielkopolski oraz innych części Polski i Europy. Zapewniamy bieżącą lub doraźną obsługę prawną firm.

Postaw na najwyższą jakość obsługi prawnej i rozwiązania dopasowane do indywidualnych potrzeb Klientów.

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skontaktuj się z nami!
Kancelaria Adwokacka ul. Wyspiańskiego 11/3, 60-749 Poznań.