Kredyty frankowe i sprawy frankowe

Kancelaria oferuje kompleksową i profesjonalną obsługę prawną w ramach dochodzenia roszczeń z umów o kredyty indeksowane i denominowane kursem walut obcych – zwłaszcza kursem franka szwajcarskiego (CHF). Pomoc prawną świadczymy na obszarze całej Polski, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru takich miast jak Poznań, Warszawa, Kraków, Wrocław, Łódź, Katowice, Gdańsk, Szczecin.

W skład naszego zespołu wchodzi szerokie grono prawników – adwokatów i radców prawnych o bogatym doświadczeniu w prowadzeniu postępowań sądowych przeciwko bankom (zwłaszcza przeciwko PKO BP, Bank Millennium, BNP Paribas, mBank, Getin Noble Bank, Santander Consumer Bank, Santander Bank Polska, Bank Pekao, Bank Ochrony Środowiska, ING Bank Polski, Bank BPH, Deutsche Bank, GE Money Bank, Raiffeisen, Polbank, Nordea Bank). Powyższe gwarantuje Państwu uzyskanie profesjonalnej usługi prawnej na wysokim poziomie merytorycznym.

Świadczymy pomoc prawną konsumentom, którzy podpisali z bankami umowy frankowe, zawierające postanowienia niedozwolone (klauzule abuzywne) tzn. takie, które były sprzeczne z prawami konsumenta i zasadami prawa cywilnego. Obecność postanowień niedozwolonych może powodować nieważność umowy kredytu w całości lub stanowić podstawę do obniżenia rat spłacanego kredytu. Dodatkowo, posłużenie się przez bank klauzulami abuzywnymi może uzasadniać skierowanie do sądu pozwu o zwrot całości dotychczas spłaconych rat kredytu lub o zwrot ich części, w związku z koniecznością obniżenia rat.

W ramach obsługi prawnej „Frankowiczów” świadczymy pomoc i usługi, polegające na:

  • przeprowadzaniu analiz każdej umowy o kredyt indeksowany/denominowany kursem CHF (ale także np. EUR) i sytuacji prawnej kredytobiorcy pod kątem abuzywności postanowień umowy – badamy przede wszystkim obecność niedozwolonych klauzul waloryzacyjnych, przeliczeniowych, ubezpieczenia niskiego wkładu własnego;
  • wyceny roszczeń, o których zasądzenie w wyroku będzie można zwrócić się w pozwie sądowym (częstokroć są to kwoty stanowiące od kilku do nawet kilkuset tysięcy złotych);
  • przygotowanie koniecznych do prowadzenia sprawy pism, zwłaszcza wezwań do zapłaty, pozwów sądowych oraz polemik na pisma składane przez bank;
  • prowadzenie procesów o: unieważnienie umów o kredyt indeksowany/denominowany kursem CHF, o zwrot spłaconych rat w całości lub w części, o zwrot spłaconych składek ubezpieczenia niskiego wkładu własnego.

Jeżeli jesteś „Frankowiczem”, proszę – zgłoś się do Nas. Udzielamy kompleksowej pomocy prawnej osobom, które podobnie do tysięcy i milionów innych kredytobiorców na terenie Polski borykają się z obowiązkiem spłaty zobowiązań z nieważnej/abuzywnej umowy kredytowej. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdym, kto związał się w przeszłości sprzeczną z prawem umową kredytową.