Sprawy międzynarodowe

Nasza Kancelaria świadczy usługi na rzecz obywateli polskich przebywających za granicą, obywateli/przedsiębiorców zagranicznych mających do załatwienia sprawę na terenie Polski oraz na rzecz obywateli polskich i polskich przedsiębiorców mających siedzibę/miejsce zamieszkania w Polsce, którzy prowadzą interesy za granicą. Znajomość wielu języków oraz współpraca z kancelariami adwokackimi z różnych krajów Europy, w tym m.in. w Niemczech pozwala na sprawne doradztwo i koordynowanie spraw toczących się za granicą. Profesjonalne doradztwo naszych adwokatów w sprawach transgranicznych, zwłaszcza na ich początkowym etapie pozwala na uniknięcie sporów w przyszłości i zabezpieczenie interesów klientów.

Nasi adwokaci:

  • pośredniczą w kontaktach pomiędzy podmiotami gospodarczymi z różnych krajów Europy
  • doradzają przy zawieraniu umów gospodarczych w języku angielskim, niemieckim i włoskim
  • uczestniczą w rozwiązywaniu sporów transgranicznych na etapie pozasądowym i wspierają adwokatów zagranicznych w prowadzonych przez nich postępowaniach sądowych na rzecz polskich obywateli/ przedsiębiorców
  • prowadzą windykację roszczeń od dłużników zagranicznych, w tym poprzez wezwanie ich do zapłaty
  • dochodzą odszkodowań od zagranicznych ubezpieczycieli związanych z wypadkiem komunikacyjnym, w tym na rzecz firm transportowych
  • reprezentują polskich obywateli przebywających za granicą i obywateli/przedsiębiorców zagranicznych przed polskimi sądami, organami i instytucjami
  • doradzają polskim obywatelom przebywającym za granicą i obywatelom/przedsiębiorcom zagranicznym w zakresie dotyczącym prawa polskiego, prawa międzynarodowego lub prawa wspólnotowego