Sprawy i Prawo Karne

 

Nasza Kancelaria Adwokacka w Poznaniu zapewnia pomoc w dziedzinach prawo karne i karno-skarbowe. Reprezentujemy podejrzanych, oskarżonych, pokrzywdzonych, oskarżycieli posiłkowych lub prywatnych w toku postępowań karnych od początku ich wszczęcia do prawomocnego zakończenia, a także przed Sądem Najwyższym w związku z wniesieniem kasacji. Wszystkie nasze działania obejmujące sprawy karne rozpoczynają się jeszcze przed wszczęciem postępowania sądowego, tj. na etapie postępowania przygotowawczego, w którego toku reprezentujemy Klientów przed organami ścigania – Policją, Prokuraturą, lub innymi właściwymi organami.

 

Obsługujemy sprawy karne w zakresie:

  • reprezentacja podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych, jak i obrona oskarżonych w postępowaniach sądowych – karnym oraz karno-skarbowym, ze szczególnym uwzględnieniem spraw o przestępstwa firmanctwa,
  • obrona obwinionych w postępowaniach wykroczeniowych,
  • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego, powoda cywilnego lub oskarżyciela prywatnego,
  • sporządzanie pism procesowych oraz prywatnych aktów oskarżenia,
  • składanie wniosków dowodowych,
  • doradztwo z zakresu prawa karnego, postępowania karnego oraz prawa karnego wykonawczego,
  • sporządzanie wniosków o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności oraz wniosków o udzielenie przerwy w odbywaniu kary pozbawienia wolności.

 

Jeśli szukają Państwo w Poznaniu adwokata – karnisty dla którego prawo karne nie ma tajemnic, zapraszamy do naszej Kancelarii na spotkanie.

Poznań ul. Wyspiańskiego 11/3. Kliknij na mapę i wyznacz trasę dojazdu!