Odszkodowania Poznań

Nasza Kancelaria w Poznaniu oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie likwidacji szkód, w tym w szczególności związanych z wypadkami drogowymi lub innymi zdarzeniami związanymi z transportem.

Posiadamy szerokie doświadczenie w dochodzeniu odszkodowań od polskich i zagranicznych zakładów ubezpieczeń (niemieckich, francuskich, belgijskich, holenderskich, itd.), w sytuacji gdy do zdarzenia doszło za granicą. Oferujemy dochodzenie odszkodowań zarówno w walucie polskiej PLN, jak i EUR. Z powodzeniem reprezentujemy Klientów w sprawach o odszkodowania majątkowe i niemajątkowe (zadośćuczynienia).

Dochodzenie odszkodowań

Nasze doświadczenie wskazuje, że ubezpieczyciel zazwyczaj dąży do zaniżenia wypłacanych odszkodowań, odmawia lub unika wypłaty odszkodowania powołując się na niezasadne lub nieistotne argumenty. Dzięki pomocy naszej Kancelarii w Poznaniu osobom poszkodowanym szkody likwidowane są szybko i sprawnie, a Klient otrzymuje możliwie wysokie i godne odszkodowanie za wypadek komunikacyjny.

Adwokat często jest w stanie uzyskać znacznie wyższe odszkodowanie powypadkowe niż to, które uzyskaliby Klienci samodzielnie. Ma on bowiem niezbędny wiedzę ekspercką, jak skutecznie prowadzić postępowanie przeciwko ubezpieczycielom. Nadto, zaangażowanie adwokata zawsze zwiększa ryzyko po stronie zakładu ubezpieczeń, że sprawa trafi przed sąd, który powoła niezależnego biegłego, co bardzo często motywuje ubezpieczyciela do uwzględniania roszczeń dochodzonych przez adwokata na etapie przedsądowym.

Z naszego doświadczenia wynika, że kwota zasądzonego przez sąd odszkodowania zazwyczaj jest wyższa, od tej, którą proponuje ubezpieczyciel. Z tego względu należy zaangażować kancelarię adwokacką, której prawnicy specjalizują się w dochodzeniu odszkodowań i będą w stanie rzetelnie ocenić, na jakie konkretnie odszkodowanie, zadośćuczynienie za doznane w wyniku wypadku szkody można liczyć w konkretnym przypadku.

Kompleksowa pomoc prawna w uzyskaniu odszkodowania

Prawnicy naszej Kancelarii (siedziba: Poznań) oferują następujące usługi:

  • doradztwo osobom poszkodowanym i sprawcom szkód, w tym w szczególności powstałych w ruchu drogowym, związanych z transportem,
  • pośredniczenie w kontaktach z zagraniczną policją (np. w celu uzyskania notatki policyjnej z miejsca i dnia zdarzenia), szpitalem (w celu uzyskania dokumentacji medycznej) zakładami ubezpieczeń, kontrahentami firmy transportowej, spedycyjnej (np. w sytuacji gdy szkoda i roszczenia kontrahenta są następstwem opóźnionej dostawy towaru), zagranicznymi adwokatami,
  • obsługa prawna firm transportowych w procesie likwidacji szkód powstałych w trakcie transportu oraz w czasie rozładunku lub załadunku pojazdu,
  • dochodzenie w imieniu Klienta o uzyskanie odszkodowania z tytułu zdarzeń komunikacyjnych,
  • prowadzenie pozasądowych spraw o odszkodowanie w związku z udziałem w wypadkach, prowadzenie negocjacji z ubezpieczycielem,
  • reprezentacja strony pozwanej i powodowej w sprawie o odszkodowania powypadkowe,
  • prawna weryfikacja umów ubezpieczenia (polis ubezpieczeniowych) z zakładami ubezpieczeń oraz ogólnych warunków ubezpieczenia w celu wskazania ewentualnych ryzyk prawnych związanych z zawarciem umowy na konkretnych warunkach.

Odszkodowania komunikacyjne, powypadkowe

Wypadek komunikacyjny i inne zdarzenia, do których dochodzi na drodze – zarówno w ramach prywatnych przejazdów, jak i przejazdów służbowych bądź też związanych z prowadzoną działalnością transportową – to nieprzyjemne doświadczenia. W związku z ich wystąpieniem zarówno po stronie sprawców szkody, jak i poszkodowanych dochodzi do powstania negatywnych konsekwencji. Poza uszkodzeniem własnego lub cudzego pojazdu, często dochodzi do uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia (uszczerbek na zdrowiu), w najgorszym przypadku następuje śmierć osoby będącej uczestnikiem wypadku. Niekiedy uszkodzeniu ulega także przewożony ładunek (towar).

Wiele osób uczestniczących w wypadkach jest świadoma, że przysługują im roszczenia o odszkodowanie lub zadośćuczynienie. Jednak w przypadku odmowy lub częściowej odmowy zaspokojenia roszczeń odszkodowawczych przez ubezpieczyciela, nie podejmują dalszych działań, obawiając się kosztów oraz przegranej, gdy sprawa o odszkodowanie ostatecznie trafi do Sądu.

Skierowanie sprawy do Sądu może narazić na niepotrzebne koszty w sytuacji, gdy powództwo wytacza osoba, która nie posiada fachowej wiedzy w powyższym zakresie. Z tego względu sprawy o odszkodowanie dotyczące szkód oraz ich likwidacji z polisy ubezpieczenia oc sprawcy winny być powierzone osobom z doświadczeniem, które współpracują zarówno z rzeczoznawcami będącymi w stanie rzetelnie wycenić szkodę, jak i brokerami ubezpieczeniowymi dysponującymi praktyczną wiedzą z zakresu likwidacji szkód.

Zapraszamy Państwa do skorzystania z pomocy prawnej. Nasza Kancelaria Adwokacka dochodzi odszkodowania z ubezpieczenia OC sprawcy, czy odszkodowania za szkody z OC przewoźnika. Rodzinom śmiertelnych ofiar wypadków pomagamy uzyskać zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej Jesteśmy do Państwa dyspozycji pod adresem: ul. Wyspiańskiego 11/3, Poznań oraz on-line – wielu naszych Klientów ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza Poznaniem.

Powiedz nam prowadzenie sprawy o odszkodowanie za wypadek.