Nieruchomości i prawo administracyjne

Wieloletnia obsługa podmiotów gospodarczych sektora nieruchomości, mieszkaniowego, budownictwa oraz podmiotów publicznych powoduje, że nasi Adwokaci posiadają bezcenne doświadczenie w tych dziedzinach, umożliwiające skuteczne doradztwo zarówno podmiotom gospodarczym, jaki i Klientom indywidualnym. Nasi adwokaci specjalizują się w prawie administracyjnym – doradzają/obsługują zarówno Klientów indywidulanych, jak i przedsiębiorców, prowadzą postępowania przed  organami administracyjnymi.

Kompleksowe doradztwo naszej Kancelarii obejmuje:

 • prowadzenie postępowań sądowych, związanych z własnością, posiadaniem, obrotem nieruchomościami, w tym postępowań o zasiedzenie nieruchomości oraz innych praw rzeczowych na nieruchomości, zniesienie współwłasności nieruchomości, eksmisyjnych, o odszkodowania od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego oraz związanych ze zwrotem wywłaszczonej nieruchomości,
 • prowadzenie postępowań przed organami administracyjnymi i sądami administracyjnymi związanych z gospodarką nieruchomościami, zagospodarowaniem przestrzennym, ochroną danych osobowych, prawem budowlanym, w tym związanych z uzyskaniem decyzji w przedmiocie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, pozwolenia na budowę, pozwolenia na użytkowanie obiektu,
 • prowadzenie postępowań o wydanie wymaganych prawem koncesji, licencji oraz zezwoleń na prowadzenie określonej działalności gospodarczej,
 • prowadzenie postępowań wieczystoksięgowych, w tym m.in. postępowań o ustalenie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym,
 • przeprowadzanie audytów prawnych nieruchomości,
 • negocjowanie, przygotowywanie, weryfikacja umów, w tym umów sprzedaży, najmu oraz dzierżawy nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnych wzorców umów najmu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz umów o powierzeniu zarządu nieruchomością wspólną,
 • przygotowywanie środków zaskarżenia na decyzje organów administracyjnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych z zakresu prawa administracyjnego i obrotu nieruchomościami,
 • prowadzenie bieżącej obsługi spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, w tym m.in. prowadzenie postępowań sądowych oraz przygotowywanie dokumentacji wewnętrznej dla organów tych podmiotów, w szczególności uchwał, zarządzeń, regulaminów,
 • sporządzanie opinii i informacji prawnych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa administracyjnego.

Zapraszamy do współpracy z nasza Kancelarią w Poznaniu zarówno przedsiębiorców, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie mieszkaniowe jak i osoby fizyczne.