Prawo konkurencji

Nasza Kancelaria Adwokacka świadczy doradztwo i kompleksową pomoc prawną w zakresie spraw związanych z prawem konkurencji. Nasi prawnicy posiadają wieloletnie doświadczenie, które gwarantuje profesjonalne podejście do każdej sprawy. Ilość przeprowadzonych spraw i występowanie w różnych rolach procesowych (powód, pozwany) w prowadzonych postępowaniach sądowych zapewnia obiektywizm i wszechstronną analizę każdego zagadnienia oraz dostarczenie optymalnego z punktu widzenia  Klienta rozwiązania.

Nasi adwokaci zajmują się:

  • prowadzeniem sporów pomiędzy przedsiębiorcami, w tym sporów sądowych i reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w tym m.in. w sprawach o odszkodowanie z tytułu utrudniania dostępu do rynku, w szczególności pobierania innej niż marża opłaty za dopuszczenie towaru do sprzedaży (tzw. „opłaty półkowe”), posługiwania się wprowadzającym w błąd oznaczeniem przedsiębiorstwa lub towarów i usług, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa przez partnerów gospodarczych lub pracowników, utrudniania dostępu do rynku, rozpowszechniania nieuczciwej lub zakazanej reklamy, naruszenia renomy (tzw. „pasożytnictwo”),
  • przeprowadzaniem audytów prawnych działalności przedsiębiorcy, w tym w szczególności działalności reklamowej pod kątem dopuszczenia się czynu nieuczciwej konkurencji,
  • doradztwem oraz sporządzaniem opinii i informacji prawnych,
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa nieuczciwej konkurencji.

Zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką.  zarówno klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstwa.