Prawo konsumenckie

Rozwój techniki, sprzedaży internetowej, jak i usług świadczonych na odległość. zwiększa ryzyko powstania niezadowolenia w związku z zawarciem umowy. Antidotum na te sytuacje stanowią przepisy dotyczące ochrony konsumentów. Z drugiej jednak strony ochrona zapewniona konsumentom może stanowić ryzyko dla przedsiębiorców, którzy nie są świadomi obowiązków nałożonych na nich przez przepisy prawa. Z tego względu doradztwo adwokata jest niezbędne przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Nasza Kancelaria dysponuje odpowiednim doświadczeniem i umiejętnościami, które zapewniają zabezpieczenie interesów podmiotów gospodarczych oraz pomoc konsumentom (osobom fizycznym)  w  dochodzeniu ich roszczeń.

Nasza Kancelaria w szczególności zajmuje się:

  • prowadzeniem sporów pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami, w tym sporów sądowych i reprezentacja przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
  • doradztwem w zakresie obowiązków informacyjnych przedsiębiorcy w związku z zawieraniem umów z konsumentami oraz umów zawieranych na odległość,
  • doradztwem w zakresie postępowań reklamacyjnych w związku z niezgodnością towaru konsumpcyjnego z umową,
  • przygotowywaniem wzorców umów i regulaminów świadczenia usług w obrocie konsumenckim,
  • audytami prawnymi działalności reklamowej oraz dokumentacji przedsiębiorcy pod kątem stosowania nieuczciwych praktyk rynkowych, w tym możliwości wprowadzenia konsumenta w błąd,
  • doradztwem oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych,
  • prowadzeniem szkoleń z zakresu prawa konsumenckiego.

Wszystkich, którzy potrzebują pomocy prawnej i doradztwa z zakresu prawa konsumenckiego zapraszamy do kontaktu z naszą Kancelarią Adwokacką w Poznaniu.