Zespół

adw. Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard – Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach adwokackich w Poznaniu. Czytaj dalej…

adw. Justyna Papierska – Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie zarówno w międzynarodowych kancelariach prawnych, jak i renomowanych kancelariach adwokackich w Poznaniu. Czytaj dalej…