Prawo własności intelektualnej

Nasza Kancelaria Adwokacka oferuję profesjonalne doradztwo i pomoc prawną z zakresu ochrony własności intelektualnej – praw autorskich i pokrewnych oraz praw własności przemysłowej. Doradztwo z zakresu prawa własności intelektualnej pozwala na niezbędną ochronę dóbr niematerialnych przed ich wykorzystaniem przez osoby do tego nieupoważnione, dzięki czemu niejednokrotnie udaje się uniknąć procesu sądowego. Wieloletnie doświadczenie naszych Adwokatów w branży reklamowej, wydawniczej, internetowej pozwala na szybką identyfikację problemów i skuteczne im zapobieganie lub ich rozwiązywanie.

 

Nasza Kancelaria współpracuje również z rzecznikami patentowymi.

 

Zakres oferowanych usług obejmuje:

 

  • prowadzenie postępowań sądowych związanych z naruszeniem praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw własności przemysłowej (patenty, znaki towarowe, wzory przemysłowe i użytkowe)
  • prowadzenie postępowań zabezpieczających roszczenia z zakresu praw własności intelektualnej
  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej w przedmiocie rejestracji znaków towarowych, wzorów przemysłowych i wzorów użytkowych
  • reprezentacja w postępowaniach przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w przedmiocie rejestracji wspólnotowych znaków towarowych (CTM – Community Trade Marks) oraz wspólnotowych wzorów przemysłowych
  • reprezentacja w postępowaniach przed Światową Organizacją Własności Intelektualnej (WIPO) w przedmiocie  międzynarodowej rejestracji wzorów przemysłowych oraz znaków towarowych
  • przygotowywanie i weryfikacja umów o przeniesienie praw autorskich i praw pokrewnych, a także umów licencyjnych ze szczególnym uwzględnieniem umów o świadczenie usług reklamowych i marketingowych
  • pośrednictwo w zawieraniu umów z organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi (np. ZAIKS, STOART, SAWP), w szczególności pomoc przy rejestracji twórców w organizacjach zbiorowego zarządzania prawami autorskimi oraz prawami pokrewnymi
  • doradztwo oraz sporządzanie opinii i informacji prawnych
  • prowadzenie szkoleń z zakresu prawa własności intelektualnej

 

Jeśli Państwa prawa autorskie majątkowe lub osobiste albo prawa własności przemysłowej zostały naruszone, zapraszamy do współpracy z naszą Kancelarią Adwokacką.