Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard

 

 

 

 

adw. Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard – Wspólnik
email: m.jaskiewicz@jp-adwokaci.pl
tel. +48 606 852 838

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Stypendysta na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Padwie we Włoszech (Università degli Studi di Padova). Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej. Zdobywała doświadczenie w wiodących kancelariach adwokackich w Poznaniu.

Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard specjalizuje się w prawie nieruchomości, prawie spółdzielczym, prawie pracy, prawie nieuczciwej konkurencji, prawie konsumenckim, prawie prasowym.

Adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard ma szerokie doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych, w tym m.in. w prowadzeniu procesów gospodarczych. Wielokrotnie reprezentowała przedsiębiorców w procesach o czyn nieuczciwej konkurencji, w szczególności o odszkodowanie za pobieranie innych niż marża handlowa opłat za przyjęcie towaru do sprzedaży (tzw. „opłaty półkowe”). Nadto, reprezentowała pracowników i pracodawców przed sądami pracy oraz prowadziła procesy o naruszenie praw własności intelektualnej i dóbr osobistych.

W toku pracy zawodowej adwokat Małgorzata Jaśkiewicz-Reichard zajmuje się między innymi bieżącą obsługą przedsiębiorstw i spółdzielni mieszkaniowych, dzięki czemu zdobyła praktykę w przygotowywaniu dokumentów wewnętrznych ww. podmiotów, dokumentów związanych z polityką bezpieczeństwa i ochroną danych osobowych. Nadto negocjuje, przygotowuje i opiniuje projekty umów, w tym umów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem profesjonalnych wzorców umów najmu dla dużych podmiotów gospodarczych. Uczestniczyła również w badaniach due diligence spółek sektora energetyki wiatrowej i budownictwa oraz tworzeniu sklepu internetowego jednej z sieci supermarketów.

Posługuje się biegle językiem włoskim, angielskim oraz niemieckim.