Prawo Spadkowe Adwokat Poznań

Prawo spadkowe to gałąź prawa cywilnego, która reguluje przejście majątku i zobowiązań po śmierci spadkodawcy. Instytucję dziedziczenia, szczegółowo reguluje czwarta księga kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku. Nabycie spadku w świetle przepisów praw pociąga za sobą szereg konsekwencji prawnych i podatkowych. Sprawy spadkowe niejednokrotnie trwają kilka lat, a masa spadkowa może w tym czasie stracić na wartości, dlatego warto skorzystać z pomocy adwokata.

Nasza Kancelaria Adwokacka Jaśkiewicz&Papierska z Poznania świadczy kompleksowe usługi prawne w zakresie spraw spadkowych. Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie i z pełnym zaangażowaniem. Swój sukces opieramy na wiedzy i szczegółowej znajomości obowiązujących przepisów prawnych popartych wieloletnią praktyką zawodową. Na bieżąco śledzimy zmiany przepisów dotyczących prawa spadkowego oraz orzeczeń Sądu Najwyższego i sądów powszechnych. Wiemy, że sprawy z zakresu prawa spadkowego bywają delikatne, dlatego w kontakcie z Klientem zapewniamy pełen profesjonalizm, wyrozumiałość , zrozumienie i pełną poufność powierzonych informacji.

Kompleksowa pomoc prawna w zakresie spraw spadkowych

Zapewniamy pomoc prawną w uregulowaniu spraw spadkowych za życia, a także prowadzenie spraw spadkowych po śmierci krewnego. Pomagamy w załatwieniu wszystkich formalności. Udzielamy porad prawnych, sporządzamy pisma procesowe, wnioski, apelacje, wspólnie z Klientem ustalamy strategię procesową, reprezentujemy Klienta oraz prowadzimy negocjacje z drugą stroną sporu. W rozliczenia podatku od spadków i darowizn reprezentujemy Klientów przed organami skarbowymi

Spadki to majątek, ale także długi, dlatego analizujemy sytuację prawną spadkobierców i doradzamy jak przyjąć spadek -– wprost czy z dobrodziejstwem inwentarza (spadkobierca nie jest zobowiązany do pokrycia długów przekraczających wartość czynną spadku). Wspieramy Klientów także w odrzuceniu zadłużonego spadku w imieniu własnymch i małoletnich dzieci. W niespornych sprawach spadkowych pomagamy w załatwieniu formalności na drodze postępowania polubownego przed notariuszem.

Postępowania sporne

Jeśli między spadkobiercami występuje konflikt co do zasad dziedziczenia oraz podziału majątku, prowadzimy postępowanie dotyczące nabycia spadku, działu spadku, o zachowek, itp.. Sytuacja taka ma miejsce głównie w przypadku dziedziczenia ustawowego, gdy spadkobierców jest kilku lub w przypadku dziedziczenia na podstawie testamentu, gdy prawo do spadku przysługuje nie tylko spadkobiercom uwzględnionym w testamencie i domagają się oni zachowku. Często są to skomplikowane sprawy wymagające przesłuchania świadków, zebrania dowodów, ustalenia masy spadkowej, a nawet przeprowadzenia procesu o uznanie innych spadkobierców za niegodziwych dziedziczenia. W sprawach spornych zapewniamy merytoryczne wsparcie i reprezentację Klientów w postępowaniu przed Sądem Rejonowym, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym na każdym etapie postępowania.

Nasza Kancelaria adwokacka w Poznaniu świadczy usługi w następujących sprawach spadkowych:

 • stwierdzenie nabycia spadku z ustawy lub testamentu,
 • stwierdzenie nabycia przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • dział spadku i zniesienie współwłasności,
 • zachowek,
 • stwierdzenie nieważności testamentu,
 • wydziedziczenie krewnego,
 • uznanie za niegodnego dziedziczenia,
 • pomoc w sporządzaniu testamentu,
 • spis inwentarza spadkowego,
 • ochrona przed długami spadkowymi,
 • dochodzenie roszczeń z masy spadkowej,
 • dochodzenie roszczeń z tytułu zapisu i polecenia oraz zachowku,
 • ustalenie składu spadku i jego wartości,
 • ustaleniea kręgu spadkobierców,
 • podatek od spadków i darowizn.

Zapraszamy do współpracy, skorzystania z usług i spotkania w Kancelarii pod adresem ul. Wyspiańskiego 11/3, 60-749 Poznań.