PRAWO AUTORSKIE

Czas powstania utworów, a właściwa ustawa o prawach autorskich

Czy zastanawiałeś się kiedykolwiek, drogi Czytelniku, na jakich zasadach możliwe jest korzystanie z utworów powstałych przed dniem 24 maja 1994 r., tj. przed dniem wejścia w życie obecnie obowiązującej ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., (tekst jedn.: Dz. U. Nr 90, poz. 631, ze zm., dalej: „Nowa ustawa”)? Zgodnie z przepisami Nowej ustawy, stosuje się ją do utworów powstałych w czasie jej obowiązywania, czyli od 24 maja 1994 r. Powstaje zatem pytanie co z utworami, które zostały stworzone przed tą datą. Czy są one pozbawione ochrony? Czy też stosuje się do nich poprzednio obowiązującą ustawę z dnia 10 lipca 1952 r. o prawie autorskim (Dz. U. Nr 34, poz. 234; dalej: „Stara ustawa”)?

(więcej…)

PRAWO AUTORSKIE

W jakich sytuacjach można korzystać z utworów bez zezwolenia twórcy? Czyli o tzw. dozwolonym użytku chronionych utworów.

Artykuły od 23 do 35 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych przewidują szereg przypadków, w  których dozwolone jest wykorzystywanie utworu bez konieczności uzyskiwania zezwolenia twórcy. Warto zapoznać się z poniżej przedstawionymi przypadkami celem zabezpieczenia się przed niechcianym naruszeniem praw autorskich do utworu.(więcej…)