Prawo gospodarcze

Ochrona danych osobowych – nadchodzące zmiany

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U. L. 119, z 4 maja 2016 r.; dalej: „Rozporządzenie”), przez wielu określane mianem ewolucyjnego, weszło w życie dnia 27 kwietnia 2016 roku. Od 25 maja 2018 roku ma być bezpośrednio stosowane przez wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej, w tym również Polskę. Niesie ono za sobą szereg zmian – przedsiębiorcy mają więc niecałe dwa lata na przystosowanie się do wymogów Rozporządzenia. Obowiązująca obecnie dyrektywa 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych (Dz.U. L 281 23/11/1995; dalej: „Dyrektywa”), tworzona była w połowie lat 90., co skutkuje niedostosowaniem przepisów do wielu istotnych przemian technologicznych i realiów XXI wieku. Ponadto, każdy kraj członkowski wdrażał Dyrektywę „po swojemu”, co skutkowało późniejszymi różnicami w regulacji poszczególnych kwestii, czasem nawet w obrębie tego samego państwa (niemieckie landy), a tym samym mogło być źródłem nieporozumień.(więcej…)

PRAWO GOSPODARCZE

Przewodnik roztropnego start-up’owca.

Obserwując rosnące w zawrotnym tempie zainteresowanie młodych ludzi inicjatywami start-up’owymi, nie sposób nie zwrócić uwagi na zagrożenia oraz ryzyka, jakie wiążą się z powołaniem do życia i funkcjonowaniem start-up’u.

 

Co to jest start-up?

Zyskujące z każdym dniem na swojej atrakcyjności inicjatywy start-up’owe to nic innego jak próba skomercjalizowania oryginalnego, innowacyjnego pomysłu, którego realizacja ma prowadzić do powstania dobrze działającego (czyt. dochodowego i rozpoznawalnego) – najlepiej na skalę światową – biznesu. Cechą charakterystyczną inicjatyw start-up’owych jest pozyskiwanie kapitału na realizację pomysłu z funduszy venture capital lub korzystanie z pomocy finansowej aniołów biznesu, jak i platform crowdfunding’owych tj. źródeł innych niż instytucje finansowe.(więcej…)

Prawo gospodarcze

Sposoby zabezpieczenia roszczeń pieniężnych w praktyce gospodarczej

Konieczność szybkiego i zdecydowanego działania na rynku gospodarczym, a także potrzeba zachowania płynności finansowej powodują, że przedsiębiorcy co raz częściej sięgają po różne środki zabezpieczenia swoich roszczeń. Niestety nie zawsze zdają sobie sprawę, że takie czy inne zabezpieczenie nie gwarantuje odzyskania pieniędzy. Jednym z takich środków jest weksel powszechnie uznawany za gwarancję bezpiecznej transakcji, a w rzeczywistości – środek przyspieszający wydanie orzeczenia sądowego.

Poniżej przedstawione zostało kilka sposobów zabezpieczenia roszczeń wraz z oceną ich skuteczności.

(więcej…)

Prawo Gospodarcze

Czy kierowcy otrzymają niemiecką płacę minimalną za czas przejazdu na terenie Niemiec?

Od dnia 1 stycznia 2015 roku kierowcy dokonujący przewozu przez terytorium Niemiec, za czas przejazdu na terenie tego kraju powinni otrzymywać wynagrodzenie minimalne określone w niemieckiej ustawie w wysokości 8,50 euro za godzinę pracy. Czy faktycznie doniesienia prasy i mediów są zgodne z rzeczywistością i czy faktycznie kierowcy mogą żądać wynagrodzenia określonego w przepisach prawa niemieckiego? Otóż z dniem 1 stycznia 2015 roku weszła w życie ustawa o płacy minimalnej (zob. oryginalny tekst ustawy http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/milog/gesamt.pdf). Jednakże do dnia 31 grudnia 2017 roku obowiązują przepisy przejściowe, zgodnie z którymi, jeżeli kierowców obowiązuje zbiorowy układ pracy, wówczas zastosowanie znajdują jego postanowienia. Po tej dacie niemiecka ustawa teoretycznie znajdzie zastosowanie do wszystkich kierowców.(więcej…)

Nowelizacja ustawy o KRS

 

Z dniem 1 grudnia 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1161).

Zmiany i jak zwykle trochę zamieszania, albowiem nowe przepisy wymagają niestety zapoznania się od początku ze zmienioną procedurą rejestrową.

(więcej…)